Yon pòdkas pou nou #PaFèSilans

Koze Kilti Vyòl se yon emisyon pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, abi seksyèl. Se yon espas kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Yon espas ki la pou libere lapawòl. Yon espas pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas nan yo nan #AyitiNouVleA.

Nan dezyèm sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral abòde tèm Konsantman: kisa l ye, kòman ou mandel kòman ou bay li e pou kisa li enpòtan nan relasyon moun ak moun ki sen. Se yon fason pou nou ankouraje konstriksyon yon kilti konsantman pou nou ka kontinye desitire kilti vyòl nan sosyete a.

 


 • Paj spesyal

  Patnè

  Sila yo se patnè ki ap sipòte travay Koze Kilti Vyòl. Nou remèsye yo deske yo kwè nan pwojè a pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, ak abi seksyèl

  FOKAL ki bay $5,000 pou reyalizasyon ak promosyon emisyon podcast la

  Feminist Review Trust ki bay £2,190 pou difizyon emisyon yo nan 8 radyo afilye yo

  Li rès la

 • Dènye epizòd yo

  Epizòd 13: Ret nan wòl ou

  Dorothy Pierre, yon ayisyèn k ap viv nan peyi kanada ki etidye devlopman ak dwa, se envite nou nan trèzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ret nan wòl ou . Pa egzanp, pa respekte limit yon moun ba ou, pa respekte lè yon moun di non sou pretèks li te konn abitye di w wi oubyen l ap fè kapris paka sèvi eskiz . Poutan de egzanp sa yo se bagay  nou jwenn souvan nan sosyete nou an. Avan nou te resevwa Dorothy, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri senaryo pou ede nou reflechi ak ka ki prezante a epi jwenn repons ki pi bon an. Ankadre nou pou nou jodya se: ou ta renmen yon tas kafe? yon adaptasyon yon videyo Wayòm ini pou esplike moun konsantman. Dorothy te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ret nan wòl ou. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :
  li rès la

  Epizòd 12: Prizon pa Dous

  Mèt Dilia Lemaire, yon avokat ki abitye travay ak òganizasyon fanm ak premye fanm anndan Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire(CSPJ), se e envite nou nan douzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou prizon ki pa dous . Pa egzanp, retire kapòt pandan pandan n ap fè bagay san fi a pa konnen oubyen kouche ak moun fou sou pretèks li bay chans se krim yo ye. De egzanp sa yo se de pratik, anpil fwa moun pa wè tankou krim, men lalwa pini yo. Avan nou te resevwa Me Lemaire, Bibiana te vini ak atelye ki s on kesyonè ki sòt nan peyi Nijerya, li rele: Eske m s on Kadejakè. Bibiana avè m te mete vwa nou sou ankadre a. Mèt Lemaire te aksepte vin  nan stidyo ANVA a pou n pale sou pwovizyon lalwa an Ayiti genyen sou kesyon vyòl ak abi seksyg paske prizon pa dous. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :
  li rès la
  Tout epizòd yo

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou