Yon pòdkas pou nou #PaFèSilans

Koze Kilti Vyòl se yon emisyon pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, abi seksyèl. Se yon espas kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Yon espas ki la pou libere lapawòl. Yon espas pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas nan yo nan #AyitiNouVleA.

Nan premye sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral manyen tout sa ki gen pou wè ak langaj, pawòl ki ankouraje oswa sitire vyòl nan sosyete a. 

Vyòl la se yon zak pou kont li, men nou gen yon jan tou nou pale de li nan sosyete a ki vin lakòz li banalize. Sa nou mete aksan sou li, sa nou pase sou silans lè n ap pale de kadejak ak lòt agresyon seksyèl, gen anpil enpak sou jan fenomèn nan ap ravaje sosyete nou an.

 


 • Dènye epizòd yo

  S01E10: Kilti vyòl anndan kay

  Donia Luc , yon travayèz sosyal, se envite nou nan dizyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kilti vyòl anndan kay. Pa egzanp, fason blag nou konsidere ak  banalize kadejak sou madan marye, restavèk ak sèvant yo sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan pou nòmal e menm fè viktim yo konprann sa yo sot viv la pa anyen la. Donia te aksepte pale ak nou sou zoom pandan nou te  nan stidyo ANVA a sou kilti vyòl anndan kay. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :  
  li rès la

  S01E09: Kèk pawòl komedi ak lodyans ki ankouraje kilti vyòl

  Myria Charles ( Sister M), yon komedyèn ak enfliyansèz sou rezo sosyal yo, se envite nou nan nevyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kèk pawòl  komedi ak lodyans ki ankouraje  kilti vyòl. Pa egzanp, fason blag nou fè sou kadejak ak tizonnay  banalize  zak sa yo pandan nap ri. Pratik sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan rizib e menm fè I konprann sa l sot viv la pa anyen la. Sister M te aksepte vin nan stidyo ANVA a pou pale sou kijan komedi ak lodyans ka ankouraje kilti vyòl men kijan l kakonbatli tou. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa, la : 
  li rès la
  Tout epizòd yo

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou