Yon pòdkas pou nou #PaFèSilans

Koze Kilti Vyòl se yon emisyon pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, abi seksyèl. Se yon espas kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Yon espas ki la pou libere lapawòl. Yon espas pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas nan yo nan #AyitiNouVleA.

Nan dezyèm sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral abòde tèm Konsantman: kisa l ye, kòman ou mandel kòman ou bay li e pou kisa li enpòtan nan relasyon moun ak moun ki sen. Se yon fason pou nou ankouraje konstriksyon yon kilti konsantman pou nou ka kontinye desitire kilti vyòl nan sosyete a.

 


 • Paj spesyal

  Patnè

  Sila yo se patnè ki ap sipòte travay Koze Kilti Vyòl. Nou remèsye yo deske yo kwè nan pwojè a pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, ak abi seksyèl

  FOKAL ki bay $5,000 pou reyalizasyon ak promosyon emisyon podcast la

  Feminist Review Trust ki bay £2,190 pou difizyon emisyon yo nan 8 radyo afilye yo

  Li rès la

 • Dènye epizòd yo

  Epizòd 18: Let's talk about sex

  James Tony Luc, yon etidyan nan travay sosyal k ap viv nan peyi kanada, se envite nou nan 18yèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou let's talk about sex ki vle an nn pale sou fè bagay. Pa egzanp, nan kesyon fè bagay, nou plis rete sou plezi gason sa poutan fi patisipe nan ak la tou. Avan nou te resevwa James, Bibiana te vini ak atelye a  ki se yon seri fason pou nou konprann kisa fè bagay vle di pou nou. James Tony Luc te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ou gen dwa di non. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :
  li rès la

  Epizòd 17: Ou gen dwa di wi

  Marina Mathieu, yon reyalizatris ak aktivis k ap viv Montréal, se envite nou nan disetyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ou gen dwa di wi. Pa egzanp, fi gendwa pran inisyativ nan koze fè bagay, li gen dwa pou l di sa l vle ak sa l pa renmen. Avan nou te resevwa Marina, Bibiana te vini ak atelye a  pou atire atansyon nou sou fason nou wè fè bagay ak fason nou wè fi ak gason ki renmen fè bagay. Marina te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou ou gen dwa di wi. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :
  li rès la
  Tout epizòd yo

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou