Yon pòdkas pou nou #PaFèSilans

Koze Kilti Vyòl se yon emisyon pou ankouraje moun #PaFèsilans sou vyòl, tizonnay, abi seksyèl. Se yon espas kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Yon espas ki la pou libere lapawòl. Yon espas pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas nan yo nan #AyitiNouVleA.

Nan premye sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral manyen tout sa ki gen pou wè ak langaj, pawòl ki ankouraje oswa sitire vyòl nan sosyete a. 

Vyòl la se yon zak pou kont li, men nou gen yon jan tou nou pale de li nan sosyete a ki vin lakòz li banalize. Sa nou mete aksan sou li, sa nou pase sou silans lè n ap pale de kadejak ak lòt agresyon seksyèl, gen anpil enpak sou jan fenomèn nan ap ravaje sosyete nou an.

 


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou