Alex Jerome

 • commented on S01E01: Kijan fason nou pale de kadejak efase wòl agresè a jwe ladann 2020-10-19 17:07:27 -0400
  Trè enteresan…

  Youn nan bagay madam lan di ki plis kenbe atansyonm, se: pou viktim yo pa fè silans, yo dwe santi ke lè yo pale gen moun ki la kap tande yo epi pran sa an konsiderasyon tou, gen moun ki pou akonpaye yo, ede yo jwenn jistis, epi fòk tou on lòt bò sosyete a pap mete pawòl yo an dout…

  Si yap plede pa fè silans epi se yo menm ankò yo pral konsidere kòm koupab oubyen pa kwè yo, oubyen se jis pale pou granmesi, finalman yap reyalize ke li pa vo lapèn pou yo pran tan yo rakonte yon move eksperyans ke yo konnen…

  Bon travay a tout ekip la..
  Pawòl sa yo dwe pale pi souvan epi fè plis bri….

rete konekte ak nou