Jesyonè volontè

  • wants to volunteer 2020-10-07 19:40:00 -0400

    Patisipe nan emisyon an

    Pòdkas Koze Kilti Vyòl se dabò yon konvèsasyon; yon konvèsasyon ki bezwen rejwenn tout moun tout kote nan sosyete a. Pou sa, nou bezwen monte yon ekip solid ki pou ede emisyon nou yo rive sou yon maksimòm moun. Rejwenn ekip la.

    Become a volunteer

Mwen se yon jèn fi k'ap etidye ekonomi, k'ap viv ak pasyon, ki ret kwè Ayiti Nou Vle A posib.

rete konekte ak nou