Lide a

Twò souvan, diskisyon sou kadejak, tizonnay ak lòt agresyon seksyèl, sosyete a kite se fanm ki pou fanm fè yo, an patikilye fanm feminis ki ap batay kont kadejak. Poutan, batay kont kadejak se yon batay moundebyen kont kadejakè e kòm majorite kadejak se gason ki fè yo, li enpòtan pou gason pale dirèkteman ak gason parèy yo. Se nan lespri sa nou lanse pòdkas sa a. 

Sa pa vle di medam yo pa gen plas yo nan deba a. N ap resevwa anpil nan yo kòm envite nan pòdkas la epi nou gen espwa anpil nan yo ap koute n tou paske nou tout, fi kou gason, patisipe nan kilti k ap minimize vyòl ak agresyon sou fanm nan; kidonk nou tout bezwen pale de sa, dirèkteman, san faux-semblant.

Sit wèb sa se yon kote emisyon yo ap disponib pou koute lè ou vle epi kote chak epizòd, depi sa posib, ap gen yon biyè pi detaye ki mache ak li ansanm referans pou ede moun apwofondi kesyon ki te abòde a. 


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou