Radyo afilye

Pou ede emisyon Koze Kilti Vyòl la rive jwenn plis moun, n ap travay ak kèk radyo ki dakò pase emisyon yo sou ond yo. Nou apresye anpil volonte yo pou laji konvèsasyon an, jis nou rive atenn tout peyi a. Lis la ap ogmante firamezi nouvo radyo rejwenn nou. 

 

Radyo Frekans  Lokalizasyon  Difizyon /Redifizyon
Radio Oxygène  103.3 FM Plezans di Sid Samdi, 2è PM /Mèkredi 7è PM
Radio Gamma 99.7 FM Fò Libète  Samdi, 2è PM / Mèkredi, 5è PM
Radio Kalalou 92.1 FM Dedin Samdi, 2è PM/ Samdi, 6è PM
Radio Chandèl  105.1 FM Vèrèt Samdi, 2è PM 
Radio AJA 103.9 FM, 104.1 FM Senmak Samdi 2è PM 
Radio Intensité  95.5 FM Monwi Samdi, 2è PM 
Radio Vwa Peyizan Sid (VPS)  94.1 FM Okay  Samdi, 2è PM 
Radio Guacanagaric  105.9 FM Sent Sizàn Samdi, 2è PM /Lendi 7è PM

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou