Laji konvèsasyon an

Nan Koze Kilti Vyòl nou vle pou ankouraje tout moun #Pafèsilans sou vyòl, tizonnay ak abi seksyèl. Pou sa, li enpòtan pou nou mennen plis moun nou kapab vin patisipe nan konvèsasyon an. Itilize paj sa pou w ka agrandi ekip la.

#AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

Konekte avèk Facebook, Twitter oubyen imel ou pou w resevwa lyen pèsonèl ou.
Lyen nòmal

Pataje sou Facebook

Twite pou falowè w yo

Pataje sou WhatsApp

Pataje ak rezo LinkedIn ou

Lè w konekte w ap ka wè isit la tout moun ou te reyisi konvenk rejwenn ou nan konvèsasyon sa.

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou