Epizòd 14: Renmen moun ki renmen w

Yael Tallerand, yon atis pent ki entèrese ak kesyon ak fi, se envite nou nan katòzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou renmen moun ki renmen w. Pa egzanp, ensiste pou yon moun di w wi  pandan li pa  sou sa se tip konpòtman ki ankouraje  kilti vyòl. Avan nou te resevwa Yael, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri egzanp nou jwenn nan sinema, liv ak mizik ak ki ba nou yon fo lide sou konsantman. N ap reponn si konpòtman sa yo akseptab oubyen pa akseptab. Ankadre nou pou nou jodya se: ou vo plis pase sa.

Yael te aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou renmen moun ki renmen w. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

Yael te komanse pale sou enpòtans pou pa ensiste lè yon moun pa sou renmen avèk yon lòt. Li menm ale pi lwen pou l  di reyaksyon nòmal la se pa ensiste. Menm si li mete yon bemòl kòmkwa anpil moun ki renmente zanmi anvan. Kidonk te gen yon atansyon konstan. Depi de moun yo dakò sou sa yo vle a, pa gen pwoblèm, se lè kòmanse gen konfizyon, li mande pou moun yo di klèman sa yo vle. 

 

Yael Tallerand, te fon ti rale sou enpòtans kominikasyon nan mitan de moun pou yo konn sa yo vle tout bon. Daprè l, plis moun yo klè, se plis pa gen plis pou konfizyon.  Li rete sou friendzone la. Pou li ankò, se kominikasyon ki baz la. Li pa wè enterè pou yon moun rete nan yon relasyon ki pa bon pou li. Kit se lanmoun, kit se amitye,  li panse  de moun yo dwe antann yo sou sa yo vle paske yon relasyon kote de moun yo pa gen menm aspirasyon se yon relasyon soufrans. 

Nan epizòd sa tou, nou wè bon pratik kote moun yo panse plis yon fi pran tan pou l reponn, se plis li bon moun oubyen li pap twonpe yo. Yael pran egzanp sou tèt li pou l di l renmen lè moun ap file l men l ap montre moun lan li entèrese. Sinon moun ap vin abitye ak non jiskaske moun ki pat vle a vin di tèt li : "poukisa m pa ta eseye? Li te toujou la.".  Pou evite sa, li konseye pou tout moun klè, pa kite plas pou konfizyon. Solisyon an se nan kontinye #PafèSilans.

Se pou ede fè chanjman sa, Ayiti Nou Vle A lanse pòdkas Koze Kilti Vyòl la. Si w ta renmen kite sijesyon pou amelyore pòdkas la, klike sou sijesyon. Si w ta renmen reyaji sou epizòd la an antye, kite yon kòmantè anba paj sa.

Mèsi pou enterè w pou pòdkas la. M kontan w la.

 

Alain


Vwa moun ki nan emisyon sa:

  • Animatè : Alain Délisca 
  • Envite:  Dorothy Pierre 
  • Spòt: Karène Franck
  • Ankadre : Alain Délisca 
  • Atelye  Bibiana Mathieu 

Lokasyon: ANVA Studios. 

Miksaj: Patricia Camilien pou ANVA Medya.

Klike la pou dekouvri tout ekip pòdkas la.

 

Afichaj 1 reyaksyon

Souple, verifye imel ou pou w aktive kont ou.

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou