Premye sezon an

Premye sezon Koze Kilti Vyòl ap pale sou langaj. Konvèsasyon an ap santre l sou kijan mo, ekspresyon ak lòt eleman langaj nou anplwaye banalize vyolans ak abi. Sezon an ap kòmanse 17 Oktòb 2020 pou l fini an fevriye 2021. 

Si w ta renmen patisipe nan podcast la, pa ezite kontake nou, n ap kontan genyen w avèk nou.

Men lis emisyon premye sezon an. N ap ajoute lyen pòdkas yo pou nou ka tande yo firamezi yo poste.

17 Oktòb 2020 : Kijan fason nou pale de kadejak efase wòl agresè a jwe ladann. Envite: Darline Alexis, Pwofesè Literati.

24 Oktòb 2020: Kèk pawòl nou di chak jou lè n ap pale ak pwòch nou (zanmi, fanmi) ki ankouraje kilti vyòl. Envite: Emmanuelle Georges, Coach nan devlòpman pèsonèl.

31 Oktòb 2020: Pawòl ki aksepte nan kad pwofesyonèl ki ankouraje kilti vyòl. Envite: Chantal M. Elie, Militant anti-tizonnay

7 novanm 2020 : Kèk pawòl otorite yo konn di ki patisipe nan kilti vyòl. Envite: Hervia Dorsinville, Jounalis

14 novanm 2020: Pawòl Labib, pawòl Legliz, ki patisipe nan kilti vyòl. Envite: Patricia Camilien, Blogèz

21 novanm 2020Kèk pawòl nou konn tande nan medya e ki patisipe nan kilti vyòl. Envite: Widlore Mérancourt, Editè medya

28 novanm 2020Patisipasyon mizik nan kilti vyòl. Envite: Baky Popilè, Rapè

5 desanm 2020Pawòl nan sinema ki ankouraje kilti vyòl. Envite: Jeff Emmanuel Fleuridort, Espesyalis Kominikasyon vizyèl

12 desanm 2020: Pawòl komedi ki banalize vyòl. Envite: Myria Charles, Komedyèn

19 desanm 2020: Koze kilti vyòl anndan kay. Envite: Donia Luc, Entèvenant sosyal.


Dezyèm sezon an ap konsantre l sou konsantman. L ap kòmanse samdi 17 avril 2021.


Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou