Sijesyon pou konvèsasyon an

Si w genyen yon sijesyon sou kijan nou ka amelyore pòdkas la oubyen sou sijè nou ta dwe abòde, pataje l ak kominote a la. N ap konsilte paj sa regilyèman pou n ka enkòpore sa k di ladann yo nan emisyon an. Mèsi dèske w la avèk nou nan konvèsasyon sa. Nou kontan w la.

Souple, verifye imel ou pou w aktive kont ou.

Patisipe Rekrite Enfliyans

rete konekte ak nou